How does strategy play role in Next Generation CEO concept ?


As you know, if you move without strategy, you cannot be sure where you are going. There is even a well known saying for that. If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable. As a CEO, first thing you should do is to set up a strategy for sustainable growth for short-mid-long terms. One year big jump on revenue does not mean you are successful. You have to be sustainable with good base business. Here comes why you need strategy.

Strategy helps you to identify your priorities and it does not necessarily mean to grow all the time. A good strategy consists of top line as well as company culture, employee and headquarters (if you are an international company). Top line is essential due to basic mathematics. If you want to survive, you have to make money. Besides every company has its own culture. We mention that topic with country cultures time to time e.g. USA company, German company, Japanese company...etc. You as Next Generation CEO should give the right direction for the culture needed in digital age. Cultures are changeable as well. Another point is your employees. we say digitalization is coming or came already. So, competencies of your employees should change again accordingly. That needs to be part of your strategy. Even for Industry 4.0, people are getting scared of being laid off. History shows us tremendous increase in numbers of workers needed for each industry revolution, however the way we do the jobs change all the time. And the effect of this change will be much more on digitalization. Finally headquarters...For example, you live in Turkey and year 2016 was not an easy year. If you are a CEO of an international company, one of your top priorities must be to tell what the updates are on your region to HQs. If you do that in every activity without strategy, how do you expect to gain the trust ? It deserves a place in your strategy.

Why do you need all this culture, employees, HQs in your strategy ? The main reason again is the fact that world is changing. In new world, employees will be much more important, culture will be needed to determine in manner of diversity. HQs of companies will be scared to make investment in regions. Strategy is not only to make beautiful dashboards for sales and marketing, but also comprehensive view of company including your employees, HQs and culture.

So, how does strategic mindset help us on our way to Next Generation CEO ? Sometimes I observe when we talk about strategy, some of top managers get nervous and have a complicated face. I think it is not a fault. Strategy people sometimes do lots of micro management and make the word of strategy itself complicated. You have to make the things simplify more and more. How simple one thing is shows how easy to understand and implement it overall. Strategy is not a complex stuff. In Next Generation CEO, strategy is gaining more importance since the number of unknowns in the world is increasing. If you have your vision for your company, strategy is your bff (best friend forever). You cannot dissolve all complexity but you can go in right direction to be trusted partner of all your stakeholders. To sum, the point is following statement: Strategy will be the key element for Next Generation CEO and top management in every level should understand why it is important and finally strategy will be more important even in digital age and you should implement it in simplest way.

Stratejinin Yeni Nesil CEO konseptindeki yeri nedir ?

Bildiğiniz gibi, stratejisiz hareket etmek demek, nereye gittiğinizden emin olamamanızdır. Bu konuda hatta ünlü de bir söz var. "Gideceği limanı bilmeyene hiç bir rüzgardan fayda gelmez." Bir CEO olarak, ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi, kısa-orta-uzun dönemde sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için strateji oluşturmaktır. Bir yıllık büyük büyüme sizin başarılı olduğunuzu göstermez. İyi bir baz yaratarak büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeniz gerekir. İşte bu noktada stratejiye neden ihtiyaç duymanız gerektiği gün yüzüne çıkar.

Strateji, önceliklerinizi belirlemenizi tespit etmede size yardım eder. Strateji her zaman ciromuz büyüyecek demek değildir. İyi bir strateji, finansal rakamlardan bahsedeceği gibi, aynı esnada şirket kültüründen, çalışanlardan ve eğer yabancı kökenli bir firma iseniz merkezden de bahseder. Matematiksel olarak finansa her daim ihtiyacınız vardır. Varlığınızı sürdürebilmek için şirketlerin basit tabiriyle para kazanması muhakkaktır. Bunun yanısıra her şirketin bir de kendi kültürü vardır. Biz buna şirket kültürü deriz ve genelde ülkelerle tariflendirmeye çalışırız. Amerikan şirketi, japon şirketi, alman şirketi gibi. Siz de Yeni Nesil CEO olarak, dijital çağda gerekli kültürü oluşturmak için doğru yönlendirmeler yapmak zorundasınız. Kültürler de değişebilir, özellikle mozaik, harmonik kültür, çeşitliliğe de katkı sağlar.

Bir başka nokta da çalışanlarımızdır. Dijitalizasyon belki de geldi ya da gelecek. Buna uygun olarak çalışanlarımızın yetkinliklerinin de değişmesi gerekir. Bu da sizin stratejinizin bir parçası olmalıdır. Özellikle endüstri 4.0 konusunda, herkes, bazı kesimlerin işlerini kaybedeceğini düşünüyor. Tarih bize, her endüstri döneminde çalışan sayısının büyük ölçülerde artış sağladığını göstermiştir. Ancak yapılan işin tarzı değişmiştir. Geçmişte varolmayan ama şimdi ortaya çıkmış çok fazla değişik iş mevcuttur (data uzmanları, iş analistleri, vb.). Ve bu iş dünyasındaki değişim, dijitalizasyonda eskisinden çok daha hızlı olacak. Son olarak merkez...Mesela, diyelim ki Türkiye'de yaşıyorsunuz ve biliyoruz ki 2016 Türkiye için kolay bir yıl değildi. Eğer yabancı kökenli bir şirketin CEO'suysanız, önceliklerinizden birinin, merkeze, bölgenizdeki gelişmeleri anlatmanız olduğunu beklerim. Eğer tüm bu merkezle yaptığınız aktiviteleri, stratejiniz olmadan yaparsanız, merkezin güvenini nasıl kazanabilirsiniz ? Bu nedenle merkez konusu stratejinizde bir yeri hakediyor.

Peki tüm bu kültür, çalışan, merkez konularına finansın yanısıra neden ihtiyacınız var ? Bunun da ana nedeni tekrar Dünya'nın hızla değişti gerçeğidir. Yeni dünyada, çalışanlar eskiye nazaran çok daha önem kazanacak, insanın katma değeri daha çok artacak, çeşitlilik konusunda kültür çok daha fazla etkili olacak. Yurtdışı merkezli yabancı firmalar bölgedeki yatırım kararlarında bir kez daha düşünecek, çekinecek. Strateji, satış ve pazarlama konularında güzel raporlar yapmak demek değil, aynı zamanda bütünleştirici bir büyük resmi, çalışanlar gibi, kültür gibi, merkez gibi şirketin diğer önemli önceliklerini de düşünerek biraraya getirmektir, nasıl olacağını planlamaktır. 

Peki, stratejik bir bakış Yeni Nesil CEO yolunda bize nasıl yardım eder ? Bazen gözlemliyorum, stratejiden bahsettiğim zaman bazı üst düzey yöneticiler sıkılıyor, kötü hissediyorlar. Bu aslında yanlış birşey değil. Strateji uzmanları bazen de çok mikro konulara da giriyor ve strateji kelimesini çok daha karmaşıklaştırıyorlar. Aslında her yaptığınız faaliyeti her daim basitleştirmeniz gerekir. Birşey ne kadar basitse, o kadar anlaşılır ve uygulaması rahat olur. Basitlik profesyonelliktir. Ayrıca strateji kompleks bir şey değildir. Bilinmeyenlerin sayısının bu kadar arttığı yeni dünyada, strateji Yeni Nesil CEO'lar için gittikçe önem kazanacaktır. Şirketinizde bir vizyonunuz varsa, strateji sizin en yakın arkadaşınızdır. Şirketinizdeki tüm problemleri çözemezsiniz, ancak tüm paydaşlarınıza güvenilir bir partner olmak için doğru yolda ilerleyebilirsiniz.

Özetlemek gerekirse, strateji, Yeni Nesil CEO'lar için vazgeçilmez bir bileşendir. Tüm fonksiyonlarda her seviyedeki yönetimin, stratejinin neden önemli olduğunu ve dijital çağda çok da fazla önem kazanacağını, karmaşıklaştırmadan basitçe kullanılması gerektiğini anlaması zaruridir.

Hakan Özdemir


Other Articles