What does Next Generation CEO mean ?


The world is changing constantly. We change how we live, how we drive, how we work. Are our management styles changing as fast as world changes ? I think that is a big question mark. We still use old way of managing the people while there is a big trend like digitalization. New desired CEOs in future should change definitely. We require new mindset to understand the megatrends and response those accordingly.

Next generation would be so much simplier.

There are five main megatrends: demographic change, urbanization, climate change, globalization and a popular one digitalization. In my articles, when I talk about demographic change, I will mostly mention on change in leaderships. For urbanization, I will touch on smart cities and communication. For climate change, main focus will be energy business. I should mention the topics to understand much more whether we are global enough or not. And finally digitalization...It is more like transformation, strategic key elements, new business models, industry 4.0, internet of things, new cultures, new types of organizations. For my next articles, these mega trends will be mentioned in detail. 

Next Generation CEO means understanding all these megatrends and establishing new ways of leading the people, being a trend setter. We change as humans. Companies change. However we still use 30-40 years of organization charts to manage the companies. Talking about digitalization does not help itself. You cannot change the things by doing the same type of managing in new era. By the way, when we say digitalization, it sounds more like new generation like Y or Z...It cannot be accepted. It is about mindset and it is not about age. It should not seem like 50+ years old CEOs are experienced. Sometimes CEOs who are 30 years old can be more experienced than others. Experience is not only how many years you lived, it is about what you got from what you lived and how you use it. And sometimes you expect CEOs who are 30 years old again to be much more digital and understand the essentials of digitalization. It is again wrong to assume that. I can see some of the aged CEOs can be much closer to digitalization and bring much more value on right direction. So, point is Next Generation CEO is all about mindset. You should renew, refresh yourself and be ready for the new all the time. 

There is well known funny story for understanding how new styles of managing are important. The American and the Japanese corporate offices for a large multi-national corporation decided to engage in a competitive boat race. Both teams practiced hard and long to reach their peak performance. 

On the big day they felt ready. The Japanese team won by a mile. Afterward, the American team was discouraged by the loss. Disappointment. Corporate management decided that the reason for the crushing defeat had to be found, so a consulting firm was hired to investigate the problem and recommended corrective action. 

The consultant's finding: The Japanese team had eight people rowing and one person steering; the American team had one person rowing and eight people steering. After a year of study and millions spent analyzing the problem, the firm concluded that too many people were steering and not enough were rowing on the American team. So, as race day neared again the following year, the American team's management structure was completely reorganized. The new structure: four steering managers, three area steering managers and a new performance review system for the person rowing the boat to provide work incentive. 

The next year, the Japanese won by two miles. Humiliated, the American office laid-off the rower for poor performance and gave the managers a bonus for discovering the problem.

With this kind of managing, I do not think you will survive as company in new digital age. That brings us our topic of Why Next Generation CEO is key to success. I will talk about more on the competencies required and transformation concept in my next writings.

Yeni Nesil CEO nedir ?

Dünya sürekli bir değişim halinde. Nasıl yaşadığımız, nasıl çalıştığımız, nasıl araba kullandığımız sürekli değişiyor. Peki ya dünya değişirken bizim yönetim tarzlarımız da aynı hızla değişiyor mu ? Zannediyorum asıl soru bu. Dijitalizasyon dediğimiz büyük bir trend varken, biz halen eski yönetim şekilleri ile şirketlerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Yakın geleceğin CEO'larının, daha doğru bir söyleyiş ile bir konsept olarak CEO'luğun, bu değişime ayak uydurabilmek için muhakkak değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Megatrendleri anlamak ve gerekliliklerine iyi cevap verebilmek için yeni bir zihniyet ve bakış açısı gereklidir.

Ben değişim üzerindeki analizlerimi yaparken şu 5 ana megatrendi kullanmayı tercih ediyorum: demografik değişim, şehirleşme, iklim değişikliği, globalizasyon ve dijitalizasyon. İlerleyen dönemlerde hepsini tek tek ele alacağım. Kısa başlıklar vermek gerekirse, demografik değişimde daha çok liderlikteki değişimleri; şehirleşmede akıllı şehirler ve iletişim konusunu; iklim değişikliğinde enerji ve enerji verimliliğini ele alacağım. Yeteri kadar global miyiz de işlenecek önemli konular arasında. Ve son olarak kuşkusuz içlerinde en popüleri olan dijitalizasyon gelecek. Bu konunun alt başlıkları da transformasyon, stratejinin önemi, yeni iş modelleri, endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yeni kültürler, yeni organizasyon şekilleri olacak.

Yeni Nesil CEO demek, benim için tüm bu megatrendleri anlamak, insanları yönlendirecek, liderlik edecek yeni yöntemleri keşfetmek ve trendi oluşturmak demektir. Biz insanlar, sürekli değişiyoruz. Şirketler, organizasyonlar değişiyor. Ancak bu şirketleri halen 30-40 yıllık organizasyon yapılarıyla yönetiyoruz. Burada bir tezatlık var. Dijitalizasyon hakkında sadece konuşuyor olmak kendi başına yeterli değildir. Yeni dönemde aynı tarz yöntemlerle yöneticilik yapmaya çalışarak herşeyin iyiye gitmesini umup bekleyemeyiz. Bu arada, dijitalizasyon dediğimizde aklımıza hep Y ve Z jenerasyonu yani hep gençler geliyor. Buna katılmak mümkün değil. Dijitalizasyon yaşla değil, daha çok zihniyetle ilgilidir. Bununla birlikte 50 yaş üstü CEO'ların yılların verdiği tecrübeleri sebebiyle her daim gençlerden üstün olduğu düşünülür. Oysa ki yeni çağın gereklilikleri gösteriyor ki 30'lu yaşlarındaki bir CEO'nun diğerlerinden çok daha tecrübeli olduğu alanlar da vardır. Tecrübe, kaç yıl yaşadığınız değil, yaşadıklarınızdan ne çıkardığınız ve öğrendiklerinizi nasıl kullandığınızdır. Bazen 30'lu yaşlarında bir CEO'nun dijitalizasyonun gerekliliklerini çok iyi anladığını ve uyguladığını düşünürsünüz. Bunu varsaymak da yanlıştır. 50 yaşını aşkın bir CEO'nun gençlerden çok daha enerjik, dijital ve değer katıcı faaliyette bulunduğuna dair örnekler de vardır. Bunu her gün gözlemleme şansım oluyor. Aslında ana nokta, bir konsept olarak Yeni Nesil CEO'luğun zihniyetle alakalı olduğunu bilmektir. Kendinizi her zaman yenilemeli, ve her zaman yeniliğe açık olmalısınız.

Yönetim tarzlarının önemini işaret eden eğlenceli bir hikaye var. Biri Amerikan, diğeri Japon iki büyük şirket teknelerini yarıştıracaklardır. İki ekip de sıkı çalışıp, hazırlanır. Büyük gün geldiğinde, herkes tamamen hazırdır. Yarış sonunda Japon ekip 1 millik fark ile galip gelir. Doğal olarak Amerikan şirketinin ekibi kendini kötü hisseder ve hayal kırıklığına uğrar. Derhal bir danışmanlık şirketine proje yaptırır ve kaybetmenin nedenini öğrenmek ister.

Danışmanlık şirketinin analizine göre, Japon ekip 8 kürekçi, 1 kaptan ile yarışmadadır, ancak Amerikan ekip 1 kürekçi, 8 kaptan ile yarışmıştır. Danışmanlar, Amerikalı'ların ekibinde gereğinden fazla kaptan ve yeterli sayının altında kürekçi olduğundan kaybettiklerini gözler önüne serer. Gelecek yıl, tekrar yarış zamanıdır...Amerikan takımı organizasyon değişikliğine gitmiştir. Yeni yapıda, 4 kaptan, 3 bölgesel kaptan ve yine bir kürekçi, bununla birlikte performansı artırmak için yeni prim sistemi bulunmaktadır. Amerikan ekibi bu kez yarışmayı 2 mil geride kalarak kaybeder ve kötü performansından dolayı kürekçiyi kovar, kaptanlara ise bunu tespit ettiği için prim öder.

Bu hikayedeki örnek, her ne kadar kulağa abartılı gelse de, oldukça yaygın, benzer yönetim tarzları ile dijital çağda bir şirketin varlığını sürdürmesi beklenemez. Bu da bizi neden Yeni Nesil CEO konseptinin başarı için anahtar bir element olduğu konusuna getiriyor. Gelecek yazılarımda daha çok, bu konuda gerekli transformasyon ve yetkinliklerin ne olduğundan bahsedeceğim. 

Hakan Özdemir


Other Articles