How will leadership be shaped in near future ?


The leader means simply direction. There are lots of writings telling the characteristics of leaders for especially business environment. Charisma, communication, optimism, strategic thinking, integrity, goal orientation are just few features of leadership. However, the main question is how leadership would be for Next Generation CEO ? In traditional way, leader tells you what to do, be the benchmark with attitude and behaviors. She/he gives you the information, teaching you somehow. In new world, leadership will be all about coaching the society. There is incredible amount of data outside and information is so achievable and close to humans. So, teaching to a person is not a big deal anymore, however you will need to be guided since you will still need the answer of your questions even though there is enough information. You need a person to coach you, showing you how to do in options. This person is the new leader. 

In new world having lots of abilities to distract you, motivation is the key. You need to know yourself to understand what motivates you in your life. Teams will be more important to have a better outcome than individuals. There cannot be a perfect individual but there can be a perfect team. Good leaders are the ones establishing these teams and focusing on motivating the team. 

Everybody knows what IQ is. It shows level of human intelligence. After years knowing that, EQ popped up. We realized managing our own emotions and interpersonal capabilities are important. Then CQ...Curiosity Intelligence. You have to have the hunger for new information, and be curious for outside world. New debate is going on over DQ meaning Digital Intelligence. New leaders will be assessed by DQ more than the others. Please see my writing on Digitalization. 

You need to know what you do not know. Then you can have your ultimate strategy to improve yourself and your team as a leader. The world changes so quick. There is always "new" to adapt yourself. The problems are getting much complex. Adaptation, solving complexity are two major abilities for Next Generation CEO as leaders. Delegate more, give the responsibility, think strategically, lead the change are very good mottos for that.

In organizing the structures of the companies as a top level leader, you have to experiment all the time. There is not only one solution for the problem. There is flat, matrix organization types, and what I do not understand is that companies juggling between. Next Generation CEO as new leaders should experiment more on bubble mentality, holocratic methods for organizational structures. You have to delegate and give all responsibility to your people with authority power. By the way, you should give the flexibility and make the foundation with competencies of employees not position titles. 

Every morning in Africa, a gazelle wakes up. It knows it must run faster than the fastest lion or it will be killed. Lion wakes up every morning and it knows it must outrun the slowest gazelle or it will starve to death. It does not matter you are a gazelle or a lion. Early in the day, you would better be running. That shows us how speed is going to affect on the decisions leaders take. This is another point to be considered. 

To sum, Next Generation CEO concept requires new way of leadership. This leadership requires abilities such as solving complexity, adaptation, digital thinking, coaching mentality, leading the change, strategic thinking, necessary speed. Once you integrate those and motivate the teams, you will manage the future. 

Liderlik gelecekte nasıl şekillenecek ?

Liderlik, basit bir söylem ile "yönlendirmek" anlamına gelir. Özellikle iş dünyasında liderlerin birçok özelliklerinden sıkça bahsedilir. Bunlardan bazılarını karizma, iletişim, iyimserlik, stratejik düşünme, dürüstlük, amaç odaklılık olarak sıralayabiliriz. Aslında ana soru gelecekte, Yeni Nesil CEO dendiğinde liderlik kavramının nasıl olacağıdır. Önceden bilinen hali ile liderler, size ne yapmanız gerektiğini anlatan, çalışanlara davranış ve tutumu ile örnek olan yöneticilere deniyordu. Lider, size bir konuda bilgi veren, öğreten şeklinde algılanıyordu.

Yeni dünyada ise liderlik daha çok koçluk anlayışıyla öne çıkıyor. Bilgi artık fazlasıyla erişilebilir ve her kesimde rastlanılabilir durumda. Etrafımızda gereğinden fazla bilgi var. Dolayısıyla, birine birşey öğretmek eskisi kadar kritik öneme sahip değil. Ancak ihtiyacınız olan, yönlendirilmek, o bilgiyi nasıl kullanacağınızı bilmek. Size ancak, olası seçimlerinizi gösteren, geniş bir bakışla koçluk yapan bir lider yardımcı olabilir. Yeni dünyada etrafımızda ilgimizi dağıtan o kadar çok şey var ki, belirli bir noktaya odaklanmanız gittikçe zorlaşıyor. Bu nedenle motive olmak hayli güç bir hal alıyor. Öncelikle sizi neyin motive edeceğini bilmeniz çok önemlidir. Özellikle takım motivasyonu, bireyinkinden ön plana çıkıyor. İyi bir lider, yetkin bir takım oluşturup, bireyi olduğu kadar takımı da motive edebilendir.

Herkes IQ'nun ne anlama geldiğini bilir. İnsanın belirli seviyelerde zekasını gösteren bir unsur diyelim. Yıllar geçtikçe EQ terimi de ortaya çıktı. Duygularınızı ne kadar kontrol edebiliyorsunuz ve iletişiminiz nasıl gibi sorulara cevap veren bir diğer zeka göstergesidir. Sonrasında ise CQ. Bu da zekanın aslında birşeye duyduğunuz merakla ilintili olduğunu söyler. Her daim bilgiye aç insanlar diğerlerine nazaran daha zeki bir görüntü verebilir. Yeni tartışmalar DQ üzerinde diyebiliriz. Dijitalizasyon çağında bu konuya ne kadar yatkın olduğunuzu DQ söyleyecek. Tabii ki DQ için bambaşka yetkinliklerin ölçümü gündeme gelecektir. Dijitalizasyon hakkındaki yazımı okumanızı tavsiye ederim. DQ, yeni liderlerin özelliklerini belirleyecek son nesil zeka ölçümü olacaktır.

Bir insanın neyi bilmediğini bilmesi büyük bir meziyettir. Böylece kendinizi ve takımınızı nasıl geliştireceğinizi belirlemek için bir stratejiniz olabilir. Dünya çok hızlı değişiyor ve her daim etrafımızda "yeni" birşeyler karşımıza çıkıyor. "Yeni"ye sürekli adapte olmak zorundayız. Problemler de şekil değiştirdi ve giderek karmaşık hale bürünüyor. Adaptasyon, ve karmaşıklığı çözen yetiler bizi Yeni Nesil CEO olarak liderlikte ön plana taşıyacaktır. Sorumluluğu vermek, stratejik düşünme, değişimi başlatma ve yönetme yeni liderlerin kullanacağı söylemler olacaktır. Bir lider olarak herzaman yeni organizasyon değişikliklerinde tüm yapıları denemeniz şarttır. Bir sorunu çözmek için tek bir çözüm yoktur. Anlamadığım şu ki, şirketlerde hep klasik veya matriks organizasyon yapılarını kullanıyoruz. Yeni Nesil CEO olarak bir lider, artık balon yapıları, holokratik şekilleri kullanmaya başlamalıdır. Böylece işi daha fazla dağıtabilir, tüm sorumluluğu yetki ile beraber verebilir, ayrıca esnek ve kişileri pozisyon isimleriyle değil yetkinlikleriyle değerlendirmiş olursunuz.

Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır ve ölmemek için en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir. Aslan da uyandığında, en yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir yoksa açlıktan ölecektir. Bir ceylan veya aslan olmanızın önemi yoktur. Önemli olan, sabah uyandığınızda muhakkak koşmaya başlamanız gerçeğidir. Lider olarak kararlar alıyoruz ve yeni dünyanın gerektirdiği hıza ne kadar uygun diye düşünüyor muyuz ?

Özetlemek gerekirse, Yeni Nesil CEO konseptimizde, liderliğe yeni bir bakış getirmemiz gerekiyor. Yeni Nesil Liderlik, karmaşık problemleri çözebilen, hızlı adapte olabilen, dijital ve stratejik düşünebilen, koçluk yönü ön planda değişimi başlatan, tüm bunları da gerekli bir hızla yapan kişilere ihtiyaç duyacaktır. Tüm bunları bütün bir hale getirdikten ve takımınızı motive ettikten sonra, geleceği de kollarınızın arasına alabilirsiniz.

Hakan Özdemir


Other Articles